Obsługa prawna

Biuro specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach prawnych, dotyczących nieruchomości jak:

  • regulacja stanów prawnych nieruchomości
  • kwestie służebności gruntowych
  • postępowania wieczystoksięgowe
  • podziały nieruchomości,
  • warunki zabudowy
  • sprzedaż nieruchomości zajętych przez komornika
  • opłaty adiacenckie oraz renty planistyczne
  • zniesienie współwłasności
  • eksmisje lokatorów