Obsługa prawna

Biuro specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach prawnych, dotyczących nieruchomości jak:

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 • kwestie służebności gruntowych,
 • postępowania wieczystoksięgowe,
 • podziały nieruchomości,
 • warunki zabudowy,
 • sprzedaż nieruchomości zajętych przez komornika,
 • opłaty adiacenckie oraz renty planistyczne,
 • zniesienie współwłasności,
 • eksmisje lokatorów.

  Sprawy związane z postępowaniem sądowym prowadzi adw. Łukasz Piwowarski