Obsługa prawna

Biuro specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach prawnych, dotyczących nieruchomości jak:

  • regulacja stanów prawnych nieruchomości,
  • kwestie służebności gruntowych,
  • postępowania wieczystoksięgowe,
  • podziały nieruchomości,
  • warunki zabudowy,
  • sprzedaż nieruchomości zajętych przez komornika,
  • opłaty adiacenckie oraz renty planistyczne,
  • zniesienie współwłasności,
  • eksmisje lokatorów.