Obsługa geodezyjna

Zapewniamy Kompleksową obsługę geodezyjną w szczególności:

Podziały nieruchomości

Wykonanie aktualizacji kopii mapy zasadniczej

  • mapy do celów projektowych,
  • pomiary uzupełniające, sytuacyjno - wysokościowe i opracowanie kameralne również w systemie numerycznym,
  • inne mapy tematyczne,
  • Geodezyjna obsługa inwestycji.

Tyczenie obiektów przed rozpoczęciem procesu budowlanego

Wszelkie uzgodnienia

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

  • budynków,
  • infrastruktury podziemnej.

Mapy prawne

  • podziały nieruchomości,
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości,
  • rozgraniczanie nieruchomości.