Obsługa geodezyjna

Zapewniamy Kompleksową obsługę geodezyjną w szczególności:

Podziały nieruchomości

Wykonanie aktualizacji kopii mapy zasadniczej

  • mapy do celów projektowych
  • pomiary uzupełniające, sytuacyjno - wysokościowe i opracowanie kameralne również w systemie numerycznym
  • inne mapy tematyczne
  • Geodezyjna obsługa inwestycji

Tyczenie obiektów przed rozpoczęciem procesu budowlanego

Wszelkie uzgodnienia


Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

 

  • budynków
  • infrastruktury podziemnej


Mapy prawne

  • podziały nieruchomości
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości
  • rozgraniczanie nieruchomości